• Gwarancja jakości
  • Szybka realizacja
  • Wystawiamy faktury 23%
  • Zwrot do 14 dni
  • Zakupy bez podatku
Przejdź do koszyka
Koszyk
0szt,0,00
zamknij
Moje konto
Twoje konto
zamknij

ProdrumProfessional drum store

Telefony

Warszawa Kraków

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

    1. Kupujący będący Konsumentem, ma prawo odstąpić na piśmie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym produktem. W takim wypadku umowa kupna-sprzedaży uważana jest za niezawartą.  Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w  drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    2. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar przymierzając go, produkt jednak nie może nosić śladów używania.

    4.   Zwracany produkt należy odesłać na adres siedziby sklepu  ProDrum 00-204 Warszawa ul. Słomińskiego 1, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze wpłacone przez Klienta zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni.

    5. Firma Professional Drum Store Anna Glinka-Sochacka zwraca opłatę uiszczoną za produkty wraz z kosztem dostawy do Klienta, z tym zastrzeżeniem, że koszty zwrotu przez Klienta do firmy ProDrum obciążają Kupującego. Zwrot kosztów dostawy dostosowany do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu

    6.  Firma ProDrum nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie należności jeśli konsument, mimo prośby przesłanej na jego e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot, lub gdy przekaże błędne dane.

    7.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.

    8. Nie ma możliwości zwrotu towarów, które były nastrojone ne specjalne życzenie Klienta. Taki towar został rozpakowany, złożony i używany, aby dostosować go do potrzeb Klienta. Zwrotowi nie podlegają także produkty higieniczne, które były używane przez Klienta i nie są zwracane w zapieczętowanym opakowaniu oraz płyty CD i DVD, które zostały wyjęte z opakowania.

 

 

Nasze marki