• Gwarancja jakości
  • Szybka realizacja
  • Wystawiamy faktury 23%
  • Zwrot do 14 dni
  • Zakupy bez podatku
Przejdź do koszyka
Koszyk
0szt,0,00
zamknij
Moje konto
Twoje konto
zamknij

ProdrumProfessional drum store

Telefony

Warszawa Kraków

REGULAMIN SKLEPU PRO DRUM  

 

Sklep internetowy ProDrum działający pod adresem www.prodrum.pl prowadzony i administrowany jest przez firmę Professional Drum Store Anna Glinka-Sochacka  z siedzibą w Warszawie przy ul. Korfantego 63 01-496 Warszawa, o numerze NIP: 522-277-13-09 REGON: 145865526 zarejestrowaną przez Prezydenta M.St. Warszawa. E-mail: info@prodrum.pl kontakt: 607 904 191, konto bankowe: 64 1090 1014 0000 0001 1747 3153

Adres sklepu: Słomińskiego 1 00-204   Warszawa-Śródmieście

 
    1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.prodrum.pl. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, jednak ich realizacja następuje jedynie w dni robocze.

    2. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów na stronie internetowej www.prodrum.pl. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

    3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie www.prodrum.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

    4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.prodrum.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

ZAMÓWIENIE TOWARU

    1. Do złożenia zamówienia nie wymagana jest rejestracja na stronie.  Każdy Klient może dobrowolnie utworzyć konto w sklepie. Utworzenie konta ma na celu uzyskanie przez Sprzedającego  danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.

    2.  Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy towaru, adres e-mail, telefon kontaktowy.

    3.  W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:
a) zamawianych Produktów i ich ilości
b) sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek
c) sposobu płatności


    4. Umowa kupna-sprzedaży zawarta jest w momencie wystawienia dowodu zakupu towaru. Do momentu wydania towaru sklep pozostaje jego właścicielem. W wyjątkowych sytuacjach m.in. zmiany cenników dostawcy, wzrostu kosztów pobocznych sprzedający mooże podnieść cenę zakupionego przez Kupującego prroduktu. Kupujący ma w tej sytuacji prawo do odstąpeinia od umowy i otrzymania natychmiastowego zwrotu pieniędzy jesli zamówienie zostało opłacone lub zadecydowania o zakupie towaru w nowej cenie.

    5. Prawidłowo wypełniony formularz zakupu wymaga wypełnienia wszystkich pól. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez klienta w przeciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

    6. Ilość oferowanych Produktów na stronie www.prodrum.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

    7. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności zamówionych przez Kupującego towarów lub  braku możliwości realizacji zamówienia, firma ProDrum niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

    8. Ceny towarów podane są w PLN i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny podanej w ofercie doliczyć trzeba koszty wysyłki

     9. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury, a tym samym osoba prowadząca działalność straci możliwość rozliczenia zakupu w kosztach firmowych.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nip-na-paragonie-czyli-zmiana-zasad-wystawiania-faktur-do-paragonu

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA TOWARU

    1. Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na www.prodrum.pl jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego
 
    2. Płatność za zamówiony towar możliwa jest na cztery sposoby:

a) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

b) płatność przelewem bankowym na konto bankowe podane w  punkcie pierwszym regulaminu

c) płatność gotówką, przy odbiorze osobistym w sklepie ProDrum w Warszawie. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim kontakcie, sprawdzeniu dostępności asortymentu.

d) płatność przelewem internetowym Przelewy24;
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 
    3. Koszty transportu uzależniony jest od wagi paczki i gabarytów produktu i ponoszony jest przez Kupującego. Jeśli zamówienie przekroczy wartość 299 zł przy wyborze płatności przelewem, nasza firma pokrywa koszty transportu, promocja ta nie dotyczy zamówień płatnych za pobraniem. Maksymalny rozmiar paczek wysyłanych paczkomatem: 41cm x 38cm x 64cm. Maksymalny rozmiar przesyłak wysyłanych Pocztą Polską do 2kg i rozmiaru naciągów do 12". Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naciągów wysyłanych Pocztą Polską, dlatego dla delikatnych produktów nie rekomendujemy tego rodzaju dostawy. W razie wątpliwości jaki rodzaj przesyłki wybrać prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

    4. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu (paragon fiskalny lub, na żądanie, faktura VAT). Produkty objęte są 2-letnią gwarancją.

     5. Ze względu na specializację sklepu ProDrum oraz handel wrażliwymi instrumentami i akcesoriami muzycznymi Kupujący zobligowany jest do odpowiedniego postępowania w momencie odbioru paczki od kuriera. W szczególności musi należycie i odpowiedzialnie zweryfikować stan przesyłki i jej zawartości pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Poza oczywistymi śladami uszkodzeń takimi jak rozerwanie lub zalanie paczek, kupujący musi sprawdzić czy zawartość paczki nie została zgnieciona lub pęknięta, co może być na pierwszy rzut oka niewidoczne po stanie opakowania i wymaga wypakowania i weryfikacji zawartości przesyłki. Wszelkie opóźnienia i zaniechania klienta związanie z niesprawdzeniem stanu dostawy lub brakiem podpisania protokołów uszkodzeń, narażają sprzedającego na utratę ubezpieczenia transportowego.

    6. Kupujący zobligowany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru. Jeżeli kupujący nienależycie sprawdzi przesyłki przy kurierze i pokwituje jej odbiór bez zastrzeżeń, to wszelkie roszczenia do przewoźnika z tytułu ubytku bądź uszkodzenia wygasają (Ustawa Prawo Przewozowe art. 76 oraz Kodeks Cywilny art. 791) Jeśli kupujący zauważy uszkodzenie paczki później niż podczas odbierania paczki od kuriera, zobowiązany jest powiadomomić nas o tym niezwłocznie, jednak nie później niż tego samego lub nastepnego dnia i należycie przygotować protokół uszkodzenia z firmą kurierską. W przeciwnym razie firma kurierska może uznać, że towar nie został uszkodzony w transporcie, a przez kupującego. Niesprawdzenie stanu paczki lub zaniechanie obowiązków odbiorcy paczki pozbawia sprzedającego szansy odszkodowawczej od przewoźnika, i jest rażącym naruszeniem regulaminu przez kupującego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

    1. Kupujący będący Konsumentem, ma prawo odstąpić na piśmie od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym produktem. W takim wypadku umowa kupna-sprzedaży uważana jest za niezawartą.  Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w  drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    2. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar testując go, produkt jednak nie może nosić śladów używania.

    4.   Zwracany produkt należy odesłać na adres siedziby sklepu  ProDrum 00-204 Warszawa ul. Słomińskiego 1, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze wpłacone przez Klienta zostaną zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni.

    5. Firma Professional Drum Store Anna Glinka-Sochacka zwraca opłatę uiszczoną za produkty wraz z kosztem dostawy do Klienta, z tym zastrzeżeniem, że koszty zwrotu przez Klienta do firmy ProDrum obciążają Kupującego. Zwrot kosztów dostawy dostosowany do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu

    6.  Firma ProDrum nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie należności jeśli konsument, mimo prośby przesłanej na jego e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot, lub gdy przekaże błędne dane.

    7.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.

    8. Nie ma możliwości zwrotu towarów, które były nastrojone ne specjalne życzenie Klienta. Taki towar został rozpakowany, złożony i używany, aby dostosować go do potrzeb Klienta. Zwrotowi nie podlegaja także parawany akustyczne, które zawsze produkowane sa pod konkretne zamówienie Klienta. Zwrotowi nie podlegają także produkty higieniczne, które były używane przez Klienta i nie są zwracane w zapieczętowanym opakowaniu (jeśli dany produkt takie posiada) oraz płyty CD i DVD, które zostały wyjęte z opakowania.

    9. Zwrot płatności za towary zakuppione w sklepie internetowym, ale odbierane i opłacane w sklepie stacjonarnym nastąpi w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Klienta. 


REKLAMACJE

    1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji.

    2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać Produkt na adres ProDrum 00-204 Warszawa ul. Słomińskiego 1. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np.: fakturę, potwierdzenie przelewu lub zapłaty) wraz z opisem reklamacji.

    3. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

    4. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego lub zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania o wadzie. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwróci Kupującemu po rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku odesłania reklamowanego towaru przez Klienta Pro Drum zwróci Klienotwi koszt przesyłki w kwocie maksymalnie 15zł (przesyłka kurierska)

    5. Różnice w wyglądzie produktów wynikające z ustawień monitora Kupującego np. kolor produktu, czy inna rozdzielczość monitora nie mogą być podstawą do reklamacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący przed złożeniem zamówienie może skonsultować się ze Sprzedającym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWAYCH

    1.  Administratorem danych osobowych Kupujących jest firma Professional Drum Store Anna Glinka-Sochacka z siedzibą w Warszawie przy ul. Korfantego 63, 01-496 Warszawa, NIP 522-277-13-09 REGON145865526, e-mail: info@prodrum.pltelefon: 607 904 191

    2.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

    3. Dane osobowe są przetwarzane przez ProDrum zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

    4. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

    5.  Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku niezapłacenia należności na rzecz ProDrum, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

    6.  Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.

    7. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayPro SA. w ramach systemu płatności Przelewy24 , która administruje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad korzystania z serwisu znajdują się na stronie www.przelewy24.pl


POLITYKA COOKIES

    1.  Witryna internetowa www.prodrum.pl wykorzystuje pliki Cookie w celu zapamiętywania koszyka produktów podczas zakupów na stronie, głosowania w ankietach umieszczonych na stronie oraz przy dodawaniu opinii do produktów. Na stronie www.prodrum.pl działają także aplikacje należące do firm zewnętrznych. Aplikacje te również mogą używać plików cookies w celach anonimowej analizy ruchu na stronie - czyli w celach statystycznych. Odpowiedzialna za pliki zewnętrzne jest aplikacja Google Analitics należąca do Google Ireland Gordon House Barrow Street Dublin 4 Irlandia.

    2.  Każdy użytkownik witryny, może samodzielnie zdecydować w jaki sposób jego urządzenie zapisuje pliki cookie. Aby zmienić swoje preferencje w zakresie zapisywania plików cookie w swoim urządzeniu, należy zmienić ustawienia/preferencje przeglądarki internetowej, które domyślnie pozwalają na zapisywanie cookies ze strony prodrum.pl

    3.  Poniżej odnośniki do zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Zarządzanie cookies - Firefox
  • Zarządzanie cookies - Chrome
  • Zarządzanie cookies - Safari
  • Zarządzanie cookies - Opera
  • Zarządzanie cookies - Internet Explorer 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Dotyczy promocji jednodniowych: Promocyjna cena produktów obowiązuje tylko w dniu wyświetlania promocji na stronie www.prodrum.pl. Klient  nie może żądać zwrotu różnicy w cenie jeśli zakupi towar w standardowej cenie przed ukazaniem się promocji.  

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

     3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.08.2015

     4. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym a Professional Drum Store Anna Glinka-Sochacka zostaną poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

Nasze marki